Met uw steun kunnen wij de komende weken de Van Wad tot Stad toch blijven maken

Met uw steun kunnen wij de komende weken de Van Wad tot Stad toch blijven maken

Beste lezer van Van Wad tot Stad,

Het zal u niet ontgaan zijn dat ook huis-aan-huis kranten het moeilijk hebben tijdens de Corona-crisis. Al ruim 23 jaar brengen wij de Van Wad tot Stad gratis huis-aan-huis in de bus. In navolging van andere zelfstandige huis-aan-huis kranten in Friesland komen we met de volgende actie.

Ook wij zullen als oplossing een beroep doen op de mogelijkheden die bedrijven hebben voor staatssteun, echter aangezien de druk- en verspreidkosten blijven, zal dit bij lange na niet genoeg zijn Van Wad tot Stad kostendekkend te maken, te drukken en te verspreiden.

Wij willen dan ook net als andere zelfstandige Friese huis-aan-huisbladen een dringend beroep doen op u, onze lezers, om ons in deze moeilijke tijd te steunen met een vrijwillige bijdrage van € 0,50 per krant. Voor een periode van drie maanden (13 weken). Dat komt dit neer op € 6,50. (Een ander bedrag mag natuurlijk ook).

Volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten

Van Wad tot Stad is volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten en is niet lid van een groot concern. In tegenstelling tot bijvoorbeeld regionale omroepen en/of dagbladen ontvangen wij geen subsidies of abonnementsgelden. Een aanzienlijk deel van deze inkomsten is weggevallen, omdat onze klanten gesloten zijn, minder klandizie hebben of geen evenement c.q. bijeenkomst kunnen of mogen organiseren.

Een krant maken, laten drukken en verspreiden is kostbaar. Er zijn al diverse uitgeverijen die hun kranten niet laten verschijnen, minder vaak uitkomen of de oplage hebben verlaagd en uitsluitend werken met afhaalpunten.

Lokale nieuwsvoorziening nu nog belangrijker

Hier kiezen wij echter niet voor. Juist in deze tijd vinden wij het belangrijk iedere week het positieve lokale nieuws huis-aan-huis te verspreiden. Het diverse nieuws uit deze regio, de aankondigingen, gemeentelijk nieuws, familieberichten en zakelijke activiteiten zijn juist nu een welkom in verband met regionale acties en maatregelen.

Namens uitgever en team Van Wad tot Stad

Alvast hartelijk dank voor uw steun!